Projektowanie i przygotowanie dokumentacji PV
Najważniejszym zadaniem podczas projektowania samodzielnego układu fotowoltaicznego jest dobór wielkości zasilania – modułów ogniw PV – lub/i baterii akumulatorów do poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu. Podstawowym kryterium jest wymagana moc nominalna oraz miejsce i kierunek geograficzny montażu paneli PV z uwzględnieniem wielkości systemu. Przy wyborze rodzaju modułów PV należy wziąć pod uwagę, jak różne rodzaje ogniw pracują w warunkach zmiennego nasłonecznienia, przy częściowym zacienieniu i w zmiennej temperaturze. Należy jednak pamiętać, że rzeczywiste warunki nasłonecznienia są zmienne i zwykle otrzymuje się wartości mocy wyjściowej równe od 85 do 90% wartości, odpowiadającej warunkom STC.
Dobry projekt jest podstawą efektywnej instalacji
Projekt jest profesjonalnie wykonany przez naszą firmę i pozwala uzyskać maksymalne korzyści z instalacji fotowoltaicznej, jest też zgodny z wymogami programu PROSUMENT wspieranym finansowo przez NFOŚiGW ( tu link i logo www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/
)
Dobrze zaprojektowana instalacja szybciej się zwraca, jest bardziej wydajna i trwała.

Etapy procesu projektowania:

1.Zdjęcie (lokalne lub satelitarne) lokalizacji pod inwestycję
2.Analiza rozmieszczenia modułów i dobór paneli PV
3. Analiza zacienienia
4 Łączenie modułów w łańcuchy – analiza techniczna i elektryczna :
a. aspektu optymalizacja pracy inwerterów
b. bezproblemowego montażu instalacji.
5. Dobór inwertera w zależności od typu instalacji
6. Kosztorys
7. Analiza ekonomiczna instalacji obrazuje przykładowe podsumowanie opłacalności inwestycji. Pełny raport zawiera szczegółowe rozliczenie kosztów i przychodów, umożliwia symulację różnych wariantów finansowania oraz pozwala określić czas zwrotu z inwestycji.

Leave a Comment