Czy to się opłaca ?
Tak i to na wiele różnych sposobów ! Ta branża od dawna znakomicie rozwija się u naszych zachodnich i południowych sąsiadów, którzy ewoluują wraz z globalnie umacniającym się rynkiem. Dzięki możliwości uzyskania dofinansowania do instalacji oraz regulacje wszelkich aspektów związanych z odsprzedażą energii czy też net-meteringiem, branża ta ruszyła również Polsce. Rynek fotowoltaiczny jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu, a prognozuje się, że w pełni rozwinie się w ciągu 3 – 5 lat.


 

Biznes ze słońca

Fotowoltaika stwarza realne możliwości oszczędzania na zakupie prądu jak też zarobkowania na odsprzedaży energii do sieci. Pozwala też, co najważniejsze, przede wszystkim na wyprodukowanie energii na użytek własny. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zaoszczędzić na zakupie prądu od lokalnego dostawcy. Częściowe uniezależnienie się od energii z sieci, od konwencjonalnych dostawców w przypadkach obniżonych dostaw stałyby się znakomitą alternatywą dla ogólnego poboru prądu.

Za wprowadzeniem elektrowni fotowoltaicznych przemawia również fakt, że zabezpieczają przed wahaniami cen standardowej energii z sieci.


 

Taryfy gwarantowane.
Zgodnie z przyjętą przez Parlament Ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii odsprzedaż energii do sieci zgodnie z taryfą gwarantowaną możliwa będzie od 1 stycznia 2016r. W instalacjach o mocy od 0 do 3 kW odsprzedaż nadwyżek w cenie 75 gr za 1 kWh a w instalacjach o mocy od 3 kW do 10 kW po cenie 65 groszy za 1 kWh. Powyżej 10 kW mocy odsprzedaż w cenie 100% cenie giełdowej z ostatniego kwartału z TGE.
Przy uzyskaniu dofinansowania np. w Programie Prosument – brak możliwości odsprzedaży nadwyżek energii w taryfach gwarantowanych – odsprzedaż odbywa się w cenie 100 % z TGE za ostatni kwartał.
Dla wszystkich instalacji do 40 kW prawo przewiduje net-metering czyli bilansowanie półroczne.


 

Ile można zaoszczędzić?

Jak przewidujemy, energia odnawialna jest coraz popularniejsza i pozwala na spore oszczędności. Oczywiście wiele zależy od profilu działalności danej firmy decydującej się takie systemy. Inwestycje prosumenckie są szansą dla rozwoju rynku, jednak społeczeństwo musi być świadome możliwości jakie przed nim stoją. Energetyka obywatelska może uzupełnić mix energetyczny. Daje to możliwość zaoszczędzenia nawet kilkudziesięciu procent wydatków ponoszonych na energię. Jeśli przyjmiemy, że mówimy o inwestycji na wspomniane 25 lat, a okres spłaty potrwa ok 8 lat, to przez pozostały czas inwestor będzie zarabiał, nie wydając dziesiątków czy nawet setek tysięcy złotych na zakup energii.
Po podłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci domowej, inwestor będzie miał możliwość znacznego obniżenia swojego rachunku za energię elektryczną oraz sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii po stawce gwarantowanej 0,65 PLN za kWh przez 15 lat!
Dzięki nowelizacji prawa energetycznego zniesiony został obowiązek posiadania działalności gospodarczej, przez wytwórców energii z mikroźródeł (o mocy elektrycznej do 40 kW). Podłączenie instalacji następuje na zgłoszenie do zakładu energetycznego – bez kosztów po stronie zgłaszającego.

Wyliczając ekonomikę mikroinstalacji fotowoltaicznych należy wziąć pod uwagę, że osoby fizyczne korzystające z taryf gwarantowanych będą zobowiązane do zapłacenia podatku dochodowego od uzyskanego przychodu w praktyce oznacza to że taryfa 0,75 zł/kWh daje dochód 0,63 zł/kWh a taryfa 0,65 zł/kWh daje dochód 0,55 zł/kWh. Przy założeniu, że inwestor nie przekracza I progu podatkowego w przypadku osób bardziej zamożnych rzeczywiste wartości stawek będą jeszcze niższe. Z kolei w przypadku oszczędności na energii osoby fizyczne będą oszczędzać w cenach brutto. Odnosząc się do obecnych stawek za energię oszczędności na energii to poziom 0,4 zł/kWh i dodatkowo na przesyle 0,26 zł/kWh. Oczywiści przesył nie będzie bilansowany, lecz dobrze dobrana mocowo mikroelektrownia jest w stanie obniżyć koszty przesyłu od 20-25%.

W oparciu o powyższe założenia już w pierwszych latach działania mikroelektrowni oszczędzanie energii będzie dawać prosumentowi podobne korzyści finansowe, co sprzedaż energii po stawkach gwarantowanych. Biorąc pod uwagę nieuchronny wzrost cen energii w okresie 15 lat pracy mikroelektrowni rozliczenie taryf gwarantowanych tylko za energię po zbilansowaniu przyniesie podobne lub wyższe przychody niż sprzedaż całości energii po stawkach gwarantowanych w zależności od mocy mikroinstalacji.


 

Główne założenia:

Mikroelektrownia 3 kW cena VAT 8% – 16.437 zł
Mikroelektrownia 10 kW cena VAT 8% – 49.162 zł
Cena zakupu energii elektrycznej 0,39 zł zł/kWh brutto
Opłata dystrybucyjna 0,26 zł zł/kWh brutto
Cena zakupu nadwyżek energii po zbilansowaniu 0,65/0,75 zł/kWh
Roczny średni wzrost cen energii i opłaty przesyłowej 4,5% rocznie
Roczne zużycie energii w budynku 4000 kWh

czytosieoplaca

rys. 1. Porównanie okresu zwrotu dla instalacji 3 kWp przy założeniu sprzedaży całości energii do sieci po stawkach gwarantowanych oraz po zbilansowaniu.

W przypadku najmniejszych mikroinstalacji okres zwrotu oraz korzyści finansowe do 10 lat będą bardzo zbliżone zarówno przy sprzedaży całości wyprodukowanej energii jak i w przypadku sprzedaży po zbilansowaniu. Przy rozpatrywaniu 15 letniego okresu zwrotu korzystniejsze staje się sprzedawanie energii dopiero po zbilansowaniu.

czytosieoplaca2

rys.2. Porównanie okresu zwrotu dla instalacji 10 kWp przy założeniu sprzedaży całości energii do sieci po stawkach gwarantowanych oraz po zbilansowaniu.

W przypadku większych instalacji okres zwrotu jest minimalnie krótszy przy założeniu sprzedaży energii po zbilansowaniu. W tym przypadku taryfy gwarantowane pozwalają na budowę mikroinstalacji do 10 kW nawet przy bardzo małym zapotrzebowaniu budynku na energię. W innym przypadku moc mikroelektrowni musiałaby być bardzo precyzyjnie skorelowana z zapotrzebowaniem budynku na energię.

Uwaga:
Tu posiłkowałem się wiadomościami z bloga p. Bogdana Szymańskiego – Solaris … skąd wziąłem dane i rzetelne wykresy. Wiedza tam zawarta jest rzetelna i bezstronnie przedstawiona.

Rzetelna analiza opłacalności bez egzaltacji dotacjami, nadmiernym optymizmem bądź nieuzasadnionymi szacunkami uzysku jest podstawą do zaufania naszej wyceny i projektu – umów się na spotkanie i sprawdź nas !

Leave a Comment