Produkcja energii w systemach fotowoltaicznych jest powiązana z warunkami nasłonecznienia, które panują w danym miesiącu. W przypadku fotowoltaiki temperatura powietrza nie ma znaczącego wpływu. Zimą w słoneczny dzień moduł fotowoltaiczny wyprodukuje więcej energii elektrycznej niż w letni gorący dzień ten sam moduł oświetlony tym samym strumieniem światła. W związku z tym systemy fotowoltaiczne mogą w efektywny sposób generować energię także w zimie.

W poniższej symulacji zakładamy, że nasza instalacja ma moc 1 kWp i jest ustawiona idealnie w południowym kierunku pod kątem 35 stopni (kąt optymalny pod względem uzysku energii w ciągu roku). Przyjmując, że roczna suma napromieniowania dla przykładowej lokalizacji w Polsce to ok. 1000 kWh/m2, a uwzględniając straty w systemie fotowoltaicznym nasza instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kW jest w stanie wyprodukować około 900 do 9200 kWh energii.

Poniżej wykres przedstawiający produkcję energii w skali całego roku (lokalizacja Polska). 

prad_ze_slonca

Można zauważyć, że 75% energii produkowane jest w półroczu od kwietnia do września, co powoduje ze zysk ze sprzedaży energii także posiada taki rozkład.

Często pojawia się pytanie o to, czy jeśli moje panele nie będą ustawione idealnie na południe to czy tez można produkować prąd i czy warto instalować panele? Można się oprzeć na poniższych danych, które przedstawiają różnicę procentowego uzysku panela fotowoltaicznego w zależności od stopnia nachylenia i azymutu geograficznego w stosunku do warunków idealnych (STC) .

prad_ze_slonca2

Leave a Comment